Khoan bit reaming


Khoan bit reaming

nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Với nhà máy sản xuất chuyên nghiệp và hiệu quả, HAINAISEN là một trong hàng đầu Trung Quốc nhà sản xuất công cụ máy khoan bit reaming. Chào mừng đến với bán buôn reaming khoan bit từ chúng tôi, chúng tôi luôn luôn có các sản phẩm giá rẻ cung cấp cho bạn.

Tên:Khoan bit reaming

Loại:Bình thường tăng cường

Số bài viết:FWKP FWKJ

Tính năng:Áp dụng cho reaming cho lớp đầu tiên và thứ hai lớp lớn hơn đường kính lỗ. Nó sẽ làm giảm các khu vực cắt giữa các bit blade và rock lỗ, cũng giải quyết vấn đề của đường kính lớn cảnh khoan thấp trong sự hình thành cứng với directivity tốt.

MainTechnicalParameterofDrillBits

ArticleNo.

Kích thước

BladeQuantity

PDCQuantity

WaterporeQuantity

WaterporeDiameter(mm)

Vít(mm)

Height(mm)

Đầu trang

Sườn

FWPDG-75/94

94
2256
66+11010

FWPDG-75/113

113225666+11010

FWPDG-94/113

113225888+11010
FWPDG-94/133133225888+11012


Yêu cầu thông tin
返回顶部