Vỏ ống


Vỏ ống

Chi tiết sản phẩm

Với nhà máy sản xuất chuyên nghiệp và hiệu quả, HAINAISEN là một trong những hàng đầu Trung Quốc vỏ ống nhà sản xuất. Chào mừng đến với bán buôn vỏ ống từ chúng tôi, chúng tôi luôn luôn có các sản phẩm giá rẻ cung cấp cho bạn.

Kích thước

Desinatio

Trọng lượng

Desination

OutsideDiameter

Bức tường

Độ dày

TypeofEndFinish

Lớp

mm

mm

J55

K55

M65

L80

C95

N80

Q

C90

T95

P110

41/2

9.50

4.500

114.3

0.205

5.21

PS

PS

-

-

-

-

10.50

0.224

5.69

PSB

PSB

-

-

-

-

11.60

0.250

6.35

PSLB

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

13.50

0.290

7.37

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

15.10

0.337

9.56

-

-

-

-

-

PLB

5

11.50

5.00

127.00

0.220

5.59

PS

PS

-

-

-

-

13.00

0.253

6.43

PSLB

PSLB

-

-

-

-

15.00

0.296

7.52

PSLB

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

18.00

0.362

9.19

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

21.40

0.437

11.10

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

23.20

0.478

12.14

-

-

24.10

0.500

12.70

-

-


51/2

14.00

5.500

139.7

0.244

6.20

PS

PS

-

-

-

-

15.50

0.275

6.98

PSLB

PSLB

-

-

-

-

17.00

0.304

7.72

PSLB

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

20.00

0.361

9.17

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

23.00

0.415

10.54

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

65/8

20.00

6.625

168.28

0.288

7.32

PSLB

PSLB

-

-

-

-

24.00

0.352

8.94

PSLB

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

Kích thước

Desination

Trọng lượng

Desination

OutsideDiameter

Bức tường

Độ dày

TypeofEndFinish

Lớp

mm

mm

J55

K55

M65

L80

C95

N80

Q

C90

T95

P110

65/8

28.00

6.625

168.28

0.417

10.59

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

32.00

0.475

12.06

-

-

PLB

PLB

PLB

PLB

7

17.00

7.00

177.80

0.231

5.87

-

-

-

-

-

-

20.00

0.272

6.91

PS

PS

-

-

-

-


23.00

0.317

8.05

PSLB

PLB

PLB

PLB

PLB

-


26.00

0.362

9.19

PSLB

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB


29.00

0.408

10.36

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB


32.00

0.453

11.51

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB


35.00

0.498

12.65

-

-

PLB

PLB

PLBamp; #160;

PLBamp; #160;


38.00

0.540

13.72

-

-

PLB

PLB

PLBamp; #160;

PLBamp; #160;


75/8

24.00

7.625

193.68

0.300

7.62

-

-

-

-

-

-

26.40

0.328

8.33

PSLB

PSLB

PLB

PLB

PLB

PLB

29.70

0.375

9.52

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

33.70

0.430

10.92

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

39.00

0.500

12.70

-

-

PLB

PLB

PLB

PLB

42.80

0.562

14.27

-

-

PLB

PLB

PLB

PLB

45.30

0.595

15.11

-

-

PLB

PLB

PLB

PLB

47.10

0.625

15.88

-

-

PLB

PLB

PLB

PLB

85/8amp; #160;

24.00amp; #160;

8.625amp; #160;

219.08amp; #160;

0.264

6.71

PS

PS

-

-

-

-

28.00

0.304

7.72

-

PS

-

-

-

-

32.00

0.352

8.94

PSLB

PSLB

-

-

-

-

36.00

0.400

10.16

PSLB

PSLB

PLB

PLB

PLB

PLB

40.00

0.450

11.43

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

44.00

0.500

12.70

-

-

PLB

PLB

PLB

PLB

49.00

0.557

14.15

-

-

PLB

PLB

PLB

PLB

95/8

32.30

9.625

244.48

0.312

7.92

-

-

-

-

-

-

36.00

0.352

8.94

PSLB

PSLB

-

-

-

-

40.00

0.395

10.03

PSLB

PSLB

PLB

PLB

PLB

-

43.50

0.435

11.05

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

47.00

0.472

11.99

-

PLB

PLB

PLB

PLB

PLB

53.50

0.545

13.84

-

-

PLB

PLB

PLB

PLB

58.40

0.595

15.11

-

-

PLB

PLB

PLB

PLB

103/4

32.75

10.75

273.05

0.279

7.09

-

-

-

-

-

-

40.50

0.350

8.89

PSB

PSB

-

-

-

-

15.50

0.400

10.16

PSB

PSB

-

-

-

-

51.00

0.450

11.43

PSB

PSB

PSB

PSB

PSB

PSB

55.50

0.495

12.57

-

PSB

PSB

PSB

PSB

PSB

Kích thước

Desination

Trọng lượng

Desination

OutsideDiameter

Bức tường

Độ dày

TypeofEndFinish

Lớp

mm

mm

J55

K55

M6

L80

C95

N80

Q

C90

T95

P110

103/4

60.70

10.75

273.05

0.545

13.84

-

-

-

-

PSB

PSB

65.70

0.595

15.11

-

-

-

-

PSB

PSB

113/4

42.00

11.75

298.45

0.333

8.4

-

-

-

-

-

-

47.00

0.375

9.53

PSB

PSB

-

-

-

-

54.00

0.435

11.05

PSB

PSB

-

-

-

-

60.00

0.489

12.42

PSB

PSB

PSB

PSB

PSB

PSB

133/8

48.00

13.375

339.73

0.330

8.38

-

-

-

-

-

-

54.50

0.380

9.65

PSB

PSB

-

-

-

-

61.00

0.430

10.92

PSB

PSB

-

-

-

-

68.00

0.480

12.19

PSB

PSB

PSB

PSB

PSB

PSB

72.00

0.514

13.06

-

-

PSB

PSB

PSB

PSB


Yêu cầu thông tin
返回顶部